Jornada 2021

HABITAR EL TERRITORI. CONNEXIONS I DENSITATS CONTEMPORÀNIES

Jornades en línia. Plataforma: Zoom

Dimarts 4 de maig de 2021, 18:30h-20:00h


ARTICULAR EL TERRITORI

Què vol dir un país articulat territorialment? Ho són els Països Catalans? Com s’ha de concebre aquesta articulació si l’objectiu és la cohesió? Quins actius territorials sumen i quins es contraposen (paisatge, patrimoni, indústria, agricultura, infraestructures, logística…)? Hi ha un projecte comú?

Mar Satorras. Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global de la UOC.

Margalida Ramis. GOB Mallorca.

Oriol Estela. Coordinador del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

Roser Vernet Anguera. Filòloga i activista cultural i territorial (Priorat).

Modera: Ramon Ribera. Professor de la UOC.

Dimarts 11 de maig de 2021, 18:30h-20:00h


TRAÇAR LES CONNEXIONS

Quines connexions ens cal traçar a través del territori per mirar al futur des de la nostra història? Com hem de connectar-nos amb les estratègies de producció agrícola de proximitat i de qualitat, de democratització de les infraestructures de mobilitat, o per assolir una transició energètica democràtica i equitativa? Com hem adaptar-nos als efectes del canvi climàtic?

Andreu Escrivà . Doctor en biodiversitat i expert en canvi climàtic.

Ermen Llobet. Regidor de Transició Energètica i mediambiental en Ajuntament de Sant Pere de Torelló

Itziar González. Arquitecta i urbanista.

Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya CADS

Sergi Saladié. Professor de Geografia de la URV.

Modera: Violeta Tena. Periodista setmanari El Temps

Dimarts 18 de maig de 2021, 18:30h-20:00h


EQUILIBRAR LES DENSITATS

Qui i com hem de governar el(s) territori(s) i els espais de vida? Quines oportunitats ofereix la pandèmia a les zones més despoblades (en termes de reequilibri, noves formes de treball, accés a la tecnologia i els serveis, creació cultural)? Com podem construir les polítiques territorials des de les necessitats de la ciutadania? Hi pot haver solucions compartides entre els grans poblaments i els més petits? Fins a quin punt es pot planificar el poblament del territori?

Andreu Domingo. Sotsdirector del Centre d’Estudis Demogràfics CED de la UAB.

Carme Ferrer. Alcaldessa de Senan, vice-presidenta de l’associació Micropobles.

Pili Sanmartín. Diplomada en Educació Social i Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Celler Bàrbara Forès.

Ramon Queralt. Consultor ambiental i activista.

Modera: Xavier Duran. Periodista científic.